Asiantuntemus

Asianajotoimisto on ensisijaisesti asiantuntijaorganisaatio. Asiantuntemus on kaiken toimintamme perusta. Asiantuntemus on juridiikan alalla paljon laajempi käsite kuin pelkän voimassa olevan lainsäädännön tuntemus. Monilla oikeudenaloilla on vankalla käytäntöjen tuntemuksella ja osaamisella sekä kokemuksella ratkaiseva merkitys. Kolmenkymmenen vuoden kokemus ja tuhansien toimeksiantojen hoitaminen erityisosaamisalueillamme luovat hyvän perustan tehokkaalle ja asiantuntevalle toiminnalle. Pyrimme kaikessa toiminnassamme yhdistämään parhaalla mahdollisella tavalla tiedollisen ja taidollisen osaamisen.

Luottamus

Monet päämies- ja asiakassuhteemme eri institutionaalisiin toimijoihin ovat kestäneet ja kehittyneet lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Tämä edellyttää luottamuksen ansaitsemista ja luotettavuutta. Usein toimeksinantomme edellyttävät huomattavien taloudellisten arvojen hoitamista, mikä korostaa luotettavuuden ja täsmällisyyden vaatimuksia.

Riippumattomuus

Riippumattomuus on yksi asianajotoiminnan peruskivistä. Erityisesti insolvenssioikeudellisissa toimeksiannoissa eri intressitahojen edut saattavat törmätä. Tällöin on pitkällä tähtäimellä tärkeää säilyttää riippumattomuus ja luottamus eri tahoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita eristäytymistä, vaan aktiivista työtä eri intressien yhteensovittamiseksi parhaan kokonaistuloksen saavuttamiseksi. Uskomme, että riippumattomuudella yhdistettynä asiantuntemukseen on mahdollista saavuttaa luottamus ja kaikkien toimijoiden kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Henkilöstö

Ilmari Koch

Asianajaja, varatuomari, osakas

+358 40 456 6073
ilmari.koch@aatt.fi

 • OTM Helsingin yliopisto 2014
 • lakimies asianajotoimistossa 2014 – 2016
 • tuomioistuinharjoittelu 2017
 • asianajaja 2018 –

Inka Vairimaa-Niemelä

Asianajaja, osakas

+358 40 455 9810
inka.vairimaa@aatt.fi

 • OTM Helsingin yliopisto 2013
 • tradenomi 2007
 • kirjanpitäjä tilitoimistoissa 2007-2009
 • asianajaja 2019 –

Jorma Tuomaala

Asianajaja, osakas

+358 40 455 9805
jorma.tuomaala@aatt.fi

 • OTK Helsingin yliopisto 1981
 • asianvalvoja ja toimistopäällikkö Verohallinnossa 1982-1985
 • lakimiehenä asianajotoimistossa 1986-1988
 • asianajaja 1988-

Lauri Paranko

OTM ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

+358 40 456 6027
lauri.paranko@aatt.fi

 • OTM Turun yliopisto 2017
 • lakimies asianajotoimistossa 2017 –
 • asianajajatutkinto 2017
 • Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry:n tutkielmapalkinto vuoden 2017 parhaasta pro gradu -tutkielmasta

Erikoistuminen

Näemme erikoistumisen välttämättömäksi riittävän asiantuntemuksen hankkimiseksi ja toiminnan tehokkaaksi organisoimiseksi. Merkittävä osa työstämme koostuukin erityisosaamisalueeseemme kuuluvista insolvenssioikeudellisista toimeksiannoista. Niihin liittyen tulee hoidettavaksemme laaja kirjo eri oikeuden alojen siviili- ja hallintoprosesseja. Tämän lisäksi hoidamme erilaisia muita liikejuridiikkaan liittyviä toimeksiantoja kuten rakennusriitoja. Rikosoikeuden osalta olemme keskittyneet lähinnä asianomistajan puhevallan käyttöön talousrikosasioissa.

Konkurssiasioita olemme hoitaneet yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa tuhansia toimeksiantoja. Toimeksiannot tulevat laajasti eri vakuutusyhtiöiltä, pankeilta, verohallinnolta ja muilta instituutioilta. Konkurssipesien hoidossa meillä on käytössä laaja verkosto omien alojensa huippuasianatuntijoita, mikä mahdollistaa myös laajojen ja haasteellisten toimeksiantojen hoidon.

Yrityssaneerauksissa olemme olleet mukana heti lain voimaantulosta lähtien. Projekteja on ollut noin kahdeksankymmentä alkaen yhden henkilön toiminimistä aina pörssiyhtiöön.

Yhteystiedot

Helsinki

Fredrikinkatu 61 A, 5. krs
00100 Helsinki

tel:. +358-9-6877 380
fax: +358-9-6877 3888
tuomaala.co@aatt.fi

etunimi.sukunimi@aatt.fi

Loviisa

Fredrikinkatu 61 A, 5. krs
00100 Helsinki

tel:. +358 9 6877 380
fax. +358 9 6877 3888
jorma.tuomaala@aatt.fi

Takaisin ylös