Erikoistuminen

Näemme erikoistumisen välttämättömäksi riittävän asiantuntemuksen hankkimiseksi ja toiminnan tehokkaaksi organisoimiseksi. Merkittävä osa työstämme koostuukin erityisosaamisalueeseemme kuuluvista insolvenssioikeudellisista toimeksiannoista. Niihin liittyen tulee hoidettavaksemme laaja kirjo eri oikeudenalojen siviili- ja hallintoprosesseja. Tämän lisäksi hoidamme erilaisia muita liikejuridiikkaan liittyviä toimeksiantoja kuten rakennusriitoja. Rikosoikeuden osalta olemme keskittyneet lähinnä asianomistajan puhevallan käyttöön talousrikosasioissa.

Konkurssiasioita olemme hoitaneet yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa tuhansia toimeksiantoja. Toimeksiannot tulevat laajasti eri vakuutusyhtiöiltä, pankeilta, verohallinnolta ja muilta instituutioilta. Konkurssipesien hoidossa meillä on käytössä laaja verkosto omien alojensa huippuasianatuntijoita, mikä mahdollistaa myös laajojen ja haasteellisten toimeksiantojen hoidon.

Yrityssaneerauksissa olemme olleet mukana heti lain voimaantulosta lähtien. Projekteja on ollut noin kahdeksankymmentä alkaen yhden henkilön toiminimistä aina pörssiyhtiöön.

Näiden 30 vuoden aikana olemme toimineet asiamiehenä muun muassa seuraavissa insolvenssioikeudellisissa tapauksissa

Julkaisujamme

Henkilöstö

Jorma Tuomaala

Asianajaja, osakas

 • OTK Helsingin yliopisto 1981
 • asianvalvoja ja toimistopäällikkö Verohallinnossa 1982-1985
 • lakimiehenä asianajotoimistossa 1986-1988
 • asianajaja 1988-

Ilmari Koch

Asianajaja, varatuomari, osakas

 • OTM Helsingin yliopisto 2014
 • lakimies asianajotoimistossa 2014 – 2016
 • tuomioistuinharjoittelu 2017
 • asianajaja 2018 –

Lauri Paranko

Asianajaja, osakas

 • OTM Turun yliopisto 2017
 • Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry:n tutkielmapalkinto vuoden 2017 parhaasta pro gradu -tutkielmasta
 • lakimies asianajotoimistossa 2017–2021
 • asianajaja 2021

Irene Nurmio

Asianajosihteeri

 • Tradenomi (AMK) 2013 (erikoistuminen oikeudelliseen asiantuntijuuteen)
 • käräjäsihteeri 2011–2020
 • asianajosihteeri 2020–

Asiantuntemus

Asianajotoimisto on ensisijaisesti asiantuntijaorganisaatio. Asiantuntemus on kaiken toimintamme perusta. Asiantuntemus on juridiikan alalla paljon laajempi käsite kuin pelkän voimassa olevan lainsäädännön tuntemus. Monilla oikeudenaloilla on vankalla käytäntöjen tuntemuksella ja osaamisella sekä kokemuksella ratkaiseva merkitys. Kolmenkymmenen vuoden kokemus ja tuhansien toimeksiantojen hoitaminen erityisosaamisalueillamme luovat hyvän perustan tehokkaalle ja asiantuntevalle toiminnalle. Pyrimme kaikessa toiminnassamme yhdistämään parhaalla mahdollisella tavalla tiedollisen ja taidollisen osaamisen.

Luottamus

Monet päämies- ja asiakassuhteemme eri institutionaalisiin toimijoihin ovat kestäneet ja kehittyneet lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Tämä edellyttää luottamuksen ansaitsemista ja luotettavuutta. Usein toimeksinantomme edellyttävät huomattavien taloudellisten arvojen hoitamista, mikä korostaa luotettavuuden ja täsmällisyyden vaatimuksia.

Riippumattomuus

Riippumattomuus on yksi asianajotoiminnan peruskivistä. Erityisesti insolvenssioikeudellisissa toimeksiannoissa eri intressitahojen edut saattavat törmätä. Tällöin on pitkällä tähtäimellä tärkeää säilyttää riippumattomuus ja luottamus eri tahoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita eristäytymistä, vaan aktiivista työtä eri intressien yhteensovittamiseksi parhaan kokonaistuloksen saavuttamiseksi. Uskomme, että riippumattomuudella yhdistettynä asiantuntemukseen on mahdollista saavuttaa luottamus ja kaikkien toimijoiden kannalta paras mahdollinen lopputulos.

© 2020 Asianajotoimisto Tuomaala & Co Oy